انجام کلیه امور در خصوص واردات، صادرات به روسیه سفید، مسکو، انجام کلیه مراحل حمل زمین و دریایی از روسیه به ایران و بالعکس

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت حمل و نقل بین المللی ماه یار ترابر

کشور: Iran

تاریخ: 1398/02/23

انجام کلیه امور در خصوص واردات - صادرات به روسیه سفید،مسکو

 

انجام کلیه مراحل حمل زمین و دریایی از روسیه به ایران و بالعکس

021-88251540

021-88251437

office1@mahyargroup.com

شهر آرا