بازرگانی کیمیا شیمی پایدار

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت کیمیا

کشور: Iran

تاریخ: 1398/02/25

احتراماً به استحضار می رساند این شرکت جهت صادرات به عمان نیاز به قیر60-70 صادراتی نفت پاسارگاد دارد .نیاز فوری3-02177738301

77738301-3

www.kimiacammercial.com

samaneh061@yahoo.com

فلکه اول تهرانپارس خ گلبرگ نرسیده به رشید پلاک95-واحد1