شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: سعید سلیمانی

کشور: Iran

تاریخ: 1398/02/28

امکان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های زودبازده صادراتی یا وارداتی، امکان صادرات و واردات محصولات مختلف به کشورهای همسایه منوط به پیدا کردن مشتری، امکان برقراری ارتبط با شرکت های خارجی از طریق دفتر تجارتی امارات جهت مقابله با تحریم ها

09358472479

02126422976

www.hirmandinvestment.com

soleymani@hirmandinvestment.com

ظفر، خ راجیان، پلاک 23