بازرگانی کیمیا شیمی پایدار

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت کیمیا شیمی پایدار -

کشور: Iran

تاریخ: 1398/03/26

نیترات آمونیوم -کشاورزی -تحویل بعد از گمرک

77738301-3

43852920

www.kimiacammercial.com

samaneh061@yahoo.com

فلکه اول تهرانپارس خ گلبرگ نرسیده به رشید پلاک95-واحد1