سرمایه گذاری در پروژه ها حتی برون مرزی به صورت epc+f

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: آریا فیبر

کشور: Iran

تاریخ: 1398/03/29

آمادگی انجام سرمایه گذاری در تمامی پروژه ها ، حتی برون مرزی در قبال ضمانت نامه.

 

افشار 

09199080300