صادرات تجهیزات پزشکی و دارویی به عراق

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت بازرگانی صادرات تجهیزات پزشکی و دارویی

کشور: Iran

تاریخ: 1398/04/17

از شرکت های توزیع و پخش تجهیزات پزشکی و دارویی واقع در کشور عراق که این توانمندی را داشته باشند دعوت به همکاری می شوند لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید

09197582652

pspk86@yahoo.com

تهران