صادرات سود پرک ، صادرات نیترات آمونیوم کشاورزی ، صادرات قیر 60-70

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: کیمیا شیمی پایدار

کشور: Iran

تاریخ: 1398/06/24

سود پرک، قیر 60-70، نیترات آمونیوم کشاورزی به صورت صادراتی ارائه می گردد

 

قبل از گمرک

02177738301

43852920

www.kimiacommercial.com

samaneh.abbasi@kimiacommercial.com

فلکه اول تهرانپارس -خ امیری طائمه-بعد از چهارراه رشید -پلاک 95 واحد 1