شرکت حمل و نقل بین المللی تیران

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: میثم طاهری زاده

کشور: Iran

تاریخ: 1398/07/01

خدمات حمل و نقل بین الملل به آذربایجان و روسیه

0912230722

88241030

trade_carrier@yahoo.com

تهران مرزداران اطاعتی جنوبی کوچه لاله پلاک دو واحد یک