فروش عمده گردو

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: بازرگانی مومنی

کشور: Iran

تاریخ: 1398/07/05

گردو درجه یک مغز سفید،با قیمت رقابتی در تناژ بالا موجود است

+989128032320

www.beheshtehishtar.com

harbinger.ir@gmail.com

ایران، لرستان، الشتر،خیابان شهید رحیمی،تقاطع خیابان امیرکبیر،نبش تقاطع،منزل نجفعلی مومنی