واگذاری پروانه های صادراتی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: آوازه بازرگانی آرین

کشور: Iran

تاریخ: 1398/07/08

واگذاری پروانه های صادراتی به واردکنندگان محترم جهت تامین ارز از بانک مرکزی

02122622732

www.arianfam.com

info@arianfame.com

خیابان شریعتی، نبش دولت،برج نگین قلهک، طبقه6، واحد65