شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: سعید سلیمانی

کشور: Iran

تاریخ: 1398/07/09

تامین انواع مدل محصولات پتروشیمی و نفتی در قبال دریافت LOI رسمی از طرف شرکت خریدار

09358472479

02126422976

www.hirmandinvestment.com

soleymani@hirmandinvestment.com

ظفر، خ راجیان، پلاک 23