فروش ورق قلع اندود

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: موسوی بازار آهن مکان

کشور: Iran

تاریخ: 1398/07/10

فروش ورق قلع اندود وارداتی

09122830944

تهران