ترخیص کار در ترکیه

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: کنور آسیا

کشور: Iran

تاریخ: 1398/07/23

شرکت بازرگانی کنور آسیا در جهت ارتقا فعالیت های خود جهت صادرات به مقصد ترکیه، از ترخیص کاران با تجربه دعوت به همکاری می نماید.

22901371-72

22278008

kenorasia.ir

rasaee@kenorasia.com

تهران، بلوار میرداماد، خیابان روزنامه اطلاعات پلاک 3