فروش عمده کیوی درجه 1جهت صادرات

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: پژمان گودرزی

کشور: Iran

تاریخ: 1398/09/06

فروش کیوی جهت صادرات درجه یک به صورت تناژ

09199574645