درخواست نمایندگی مواد غذایی جهت شهرستان ارومیه

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: jahan tejarat.co

کشور: Iran

تاریخ: 1398/09/09

درخواست نمایندگی مواد غذایی جهت شهرستان ارومیه - آذربایجان غربی

09125854191

digisilkroad2@gmail.com

tehran-iran