شرکت فویل و ورق آلومینیوم شانگهای - نماینده ایران

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: تجارت جهان

کشور: Iran

تاریخ: 1398/09/11

شرکت فویل و ورق آلومینیوم شانگهای چین - نماینده ایران LME/SME + 400usd 7-400 میکرون حساب کونلون چین

09125854191

www.keyhantrade.com

digisilkroad2@gmail.com

ایران - تهران