مشاوره و همکاری جهت خرید کارخانه و دفتر در استانبول ترکیه

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: cihan ith ihr ltd

کشور: Turkey

تاریخ: 1398/09/11

مشاوره و همکاری جهت خرید کارخانه و دفتر در استانبول ترکیه جهت ورود به بازارهای اروپا از 0-100 مشاوره و همکاری از خرید تا راه اندازی کامل ,watsapp : 00989125854191

9125854191

www.keyhantrade.com

info@keyhantrade.com

istanbul turkey