ثبت سفارش و اخذ مجوز

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: محمد عزیزی

کشور: Iran

تاریخ: 1398/09/17

📝خدمات ثبت سفارش اخذ ثبت سفارش انواع کالا های مجاز. #_تخصیص ارز #_واردات در مقابل صادرات #_واردات #_ترخیص کالا

09338897103