شرکت دارای کارت بازرگانی آماده همکاری با تولیدکننده ها با عقد قرارداد

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت تدبیراندیشان کلیان

کشور: Iran

تاریخ: 1398/09/22

شرکت تدبیراندیشان کلیان دارای کارت بازرگانی آماده همکاری با تولیدکننده ها با عقد قرارداددر صورت تمایل به همکاری باشماره 09123033813 تماس حاصل فرمائید با تشکر