دعوت به همکاری از شرکتهای مخابراتی ICT به جهت اجرا

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت آریا فیبر

کشور: Iran

تاریخ: 1398/09/25

دعوت به همکاری از شرکتهای مخابراتی ICT به جهت اجرای پروژه های مخابراتی و فیبرنوری. لازم به ذکر می باشد که شرکتهای توانمند که دارای توانایی اجرای برون مرزی را دارند تماس حاصل نمایند. ۰۹۱۹۹۰۸۰۳۰۰ افشار آریا فیبر