مشاوره خدمات حقوقی بین المللی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: امینی

کشور: Iran

تاریخ: 1398/09/26

خدمات مشاوره حقوقی بواسطه همکاری و نمایندگی رسمی یک موسسه حقوقی از قزاقستان و روسیه : مشاوره پرونده های حقوقی- تجاری- سرمایه گذاری، ثبت برند، ثبت شرکت، مشاوره جابجایهای مالی و خدمات بانکی در روسیه، ترکیه، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان.

88584867

09382727062 ??????

تهران. شهرک غرب