مدیرعامل

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت پیشتازان توسعه تجارت راه ابریشم

کشور: Iran

تاریخ: 1398/10/28

ارائه دهنده خدمات واردات و صادرات با کشور عمان

09122315390

www.petraltd.com

h.sedaghati@gmail.com

امیر آباد شمالی