فروش محصولات شیمیایی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: اتاق بازرگانی مازندران واحد بین الملل

کشور: Russia

تاریخ: 1398/11/02

عرضه یکپارچه مواد شیمیایی شامل مشتقات پتاسیم،لیتیم،منیزیم،منگنز،کلسیم،مس،آمونیوم، باریم،کبالت،نیکل،سدیم،رزین های اپوکسی، چسب و .... از کشور روسیه

01133353399

shabanian.dr.icc@gmail.com

اتاق بازرگانی استان مازندران