فروش پارچه عایق گرمایی و الکتریکی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: اتاق بازرگانی مازندران واحد بین الملل

کشور: Russia

تاریخ: 1398/11/02

پارچه بدون آزبست برای عایق گرمایی و الکتریکی در دمای بالا و مقاوم در برابر اسید و قلیا ها بجز اسید فسفریک و هیدروفلوئوریک بدون مواد سمی و فلزات سنگین. برای ساخت تجهیزات صنعتی،ساخت کشتی،ماشین،صنایع شیشه،متالورژی و شیمیایی.

01133353399

shabanian.dr.icc@gmail.com

اتاق بازرگانی استان مازندران