اعلام آمادگی سرمایه گذاری و یا مشارکت، شرکت دانش بنیان در راه اندازی خط و انتقال دانش فنی تجهیزات مخابراتی در دیگر کشورها

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: آریا فیبر

کشور: Iran

تاریخ: 1398/11/05

اعلام آمادگی سرمایه گذاری و یا مشارکت، شرکتی دانش بنیان دارای رزومه و سوابق مخابراتی درخشان، این شرکت در انتقال دانش فنی و تکنولوژی در قالب لایسنس و پتنت و شروع تولید در قالب راه اندازی خط تولید تجهیزات پسیو و اکتیو مخابراتی افشار 09199080300