شرکت گلدن تکل

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت گلدن تکل

کشور: Iran

تاریخ: 1398/12/27

عرضه گوشت منجمد گوسفندی از کشور مغولستان به سراسر کشور

آدرس سایت:
Www. Goldentakal.com
ایمیل:

Info@goldentakal.com

09123359855

Www. Goldentakal.com

Info@goldentakal.com