قالب های طراحی برای بتن

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: اتاق بازرگانی مازندران واحد بین الملل

کشور: Russia

تاریخ: 1398/11/16

مهر و قالب های طرح دار برای طراحی روی دیوارهای بتنی ساختمان یا کف پیاده رو ، نمای ساختمان ها با کمترین هزینه... بدون نیاز به خرید سنگ های گران قیمت

01133353399

shabanian.dr.icc@gmail.com

اتاق بازرگانی استان مازندران