مشاوره و خدمات کارآفرینی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: بهین تجارت آریانا شرق

کشور: Iran

تاریخ: 1399/03/08

شرکت بهین تجارت آریانا شرق، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با مجوز رسمی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به تمامی اعضای اتاق تهران با تخفیف خدمات زیر را ارائه می کند: - هدایت صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری در ایده های جدید - مشاوره در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار - مشاوره تامین مالی - مشاوره در زمینه اکتساب / انتقال فناوری - مشاوره مدیریتی (تحول سازمانی، تامین نیروی انسانی مناسب، ارائه خدمات مشاوره آموزشی و برنامه ریزی و ...) -مشاوره و هدایت به منظور دریافت استانداردهای ملی و بین المللی و ثبت مالکیت معنوی - انجام مطالعات امکان سنجی (FS) - تهیه طرح کسب و کار (BP) و سایر موارد

22390548

22391064

https://beh-tash.com/

kh.khalilipour@beh-tash.com

قیطریه خ برادران سلیمانی غربی