واگذاری نمایندگی انحصاری واردات

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: اطلس

کشور: Iran

تاریخ: 1399/03/03

نمایندگی انحصاری یک شرکت دارویی خارجی در ایران به فرد /شرکت دارای صلاحیت واگذار میگردد بدون یک ریال بدهی دولتی وخصوصی و تامین اجتماعی وگمرکی واگذاری فقط بدلیل مهاجرت قیمت:تماس بگیرید مشاورتجاری فروش اطلس

09226303898

تهران جلال ال احمد