دستگاه ضدعفونی کننده

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: صنعت تجارت مهر

کشور: Iran

تاریخ: 1399/04/10

دستگاه ضدعفونی کننده پاششی اتوماتیک دست

88714690

88714689

www.anepak.ir

info@mco.ir

تهران،خیابان ولیعصر