انجام کلیه خدمات بازرگانی و اداری در کشور روسیه

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: ملکی

کشور: Iran

تاریخ: 1399/05/11

انجام مذاکرات تجاری و اداری،عقد انواع قرارداد ، امور گمرکی، مالی و مالیاتی و کلیه امور اداری و تجاری در کشور روسیه با شما هستیم

021-44978830

021-449798831

mcgpet@yahoo.com

تهران خیابان بلوار فردوس کوچه شهید محمد رضا علی حسینی پلاک 298 مجتمع آیریک سنتر طبقه 5 واحد 306