شرکت فویل و ورق آلومینیوم شانگهای - نماینده ایران

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: جهان تجارت

کشور: China

تاریخ: 1399/05/26

نماینده فروش فویل و ورق آلومینیوم نازک - ورق فلزی از کشور چین در تهران - ارایه پروفرم به نام خریدار حداقل سفارش 20 تن

09125854191

02126420211

www.keyhantrade.com

info@keyhantrade.com

تهران