مشارکت , توسعه و سرمایه گذاری درصادرات میوه و صیفی جات

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت بازرگانی بهپرور

کشور: Iran

تاریخ: 1399/06/23

دعوت به مشارکت، توسعه و سرمایه گذاری در صادرات میوه و صیفی جات: کلیه تولید کنندگان و شرکتهای بازرگانی که صادرات مستقیم دارند.( اسناد و مدارک معتبر شرکتی و صادراتی لازم می باشد.). تماس: 88584869-88584867 .داخلی 205. خانم کرمی. موبایل : 09033336821

021-88584867-88584869

021-88584867

ceo.btg.gr@gmail.com

شهرک غرب. مجتمع مهستان. ط2