دوره آنلاین مدیریت بحران

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: اتاق مشترک ایران و ایتالیا

کشور: Iran

تاریخ: 1399/10/08

اتاق مشترک ایران و ایتالیا با همکاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند: 

دوره آنلاین مدیریت بحران 

با رویکرد کارآفرینی همراه با اعطای گواهینامه معتبر

20، 22، و 24 دیماه 1399

مدرس دوره : آقای دکتر وحید ناصحی فر

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.iiccim.ir مراجعه نماید.  

88750086

تهران