سرمایه گذاری

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: صفری

کشور: Iran

تاریخ: 1399/11/06

بنام خدا ، قابل توجه تجار محترم ، وثیقه ملکی تا مبلغ پانزده میلیارد ریال برای واردات و یا صادرات کالای مطلوب خود موجود میباشد

09335086630

itok_ir@yahoo.com