پرینتر اسکنر کارتریج

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت ویراپردازان پدیدار

کشور: Iran

تاریخ: 1399/11/28

تامین کننده کلیه ماشینهای اداری و مواد مصرفی و همچنین کارتریج های پایه حلال و پایه اب مخصوص چاپ روی پلاستیک 09121961684 / 88863050-60-70-80-90

88848220

88849220

www.ittoner.net

ali_ammameh@hotmail.com

میدان هفت تیر خیابان ماهشهر پ 9 واحد 2