فروش محلول ضد عفونی کننده و ماسک

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: ابوالفظل رحیمی فرد

کشور: Iran

تاریخ: 1399/12/12

فروش محلول ضد عفونی کننده با 73% الکل و ماسک موبایل : 09351976516 رحیمی

22794582

khoramgostereneyestan@gmail.com

دفتر تهران میدان قدس