مشارکت در کارخانه تولید تنباکو

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: جهان ارا

کشور: Iran

تاریخ: 1399/12/16

» نماینده رسمی و انحصاری شرکت تنباکوی عربی محمد عباس مصر برندهای(الپرنس-الشمس و...) در نظر دارد در ایران کارخانه تولید تنباکوی معسل پس از اخذ مجوز تولید از مراجع ذی صلاح دایر نماید بدینوسیله از افراد وشرکت های واجد شرایط ودارای صلاحیت مشارکت دعوت میشود تا با ارسال درخواست رسمی خود به ایمیل مندرج در این اگهی امادگی خود را اعلام نموده واز شرایط مشارکت و سایر موارد مطلع گردند. باتشکر بازرگانی جهان آرا نماینده رسمی وانحصاری شرکت محمد عباس در ایران (برند الپرنس و...)pooria.hamidi@yahoo.com از تاریخ درج اگهی به مدت یکماه متشکریم

09118074623

pooria.hamidi@yahoo.com

رشت