3 تن کیوی اعلا

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: پژمان گودرزی

کشور: Iran

تاریخ: 1399/12/22

3 تن کیوی اعلا و درجه یک فروشی 02188413860-09199574645

09199574645

pejmangodarzi@yahoo.com