مشارکت در تولید تجهیزات مخابراتی در عمان

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت آریا فیبر

کشور: Iran

تاریخ: 1400/02/02

۱ : مشارکت در تولید تجهیزات مخابراتی در عمان ۲ : اجرای پروژه های مخابراتی در عمان افشار ۰۹۱۹۹۰۸۰۳۰۰