تولید و توزیع پالت چوبی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: قندهاری

کشور: Iran

تاریخ: 1400/03/01

تولید و توزیع پالت چوبی در سایز های مختلف palet.iran@instragram 09124570415

09124570415

shahbatco@gmail.com