25درصد سهم الشرکه یک شرکت وارد کننده فعال واگذار میشود

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: مهندس شیوا

کشور: Iran

تاریخ: 1400/04/08

25درصد سهم الشرکه یک شرکت وارد کننده فعال بدون هرگونه بدهی و نماینده انحصاری 2 شرکت خارجی در ایران بدلیل مهاجرت واگذار میشود قیمت پایه 25 میلیارد تومان متشکرم

09118074623

تهران-خ قزوین