مشارکت در پروژه های فعال شرکت

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: آریا فیبر

کشور: Iran

تاریخ: 1400/04/09

سلام اینجانب دارای شخصیت حقوقی شرکتی بوده که شرکت بنده دارای ۱۱ سال سابقه در حوزه های مختلف Telecom را دارا می‌باشد. با توجه به ازدیاد پروژه ها در حوزه فوق حتی در خارج از کشور... بر آن شدیم تا به دنبال فرد یا افراد توانمندی باشیم که به شکل مشارکت در پروژه با ایشان همکاری نماییم. مشارکت با شخص یا اشخاصی که ترجیحا در حوزه ICT و Telecom فعال باشند. حتی بدون تجربه کاری ( چون در حین کار آموزشهای لازم را کسب خواهند نمود) . ساعت کار دایم یا نیمه وقت هم خیلی اهمیت نداشته و تجارب مدیریتی و یا توانمندی شخص یا اشخاص مد نظر می‌باشد. و مسئولیت ایشان عهده داری معاونت مدیریت شرکت را بر عهده بگیرد. بابت حقوق و مزایا ایشان میتواند در شرکت عناوین هیئت مدیره و یا مشارکت در پروژه را داشته باشد. حتی پیشنهاد برای تاسیس شرکت جدید نیز با همکاری فرد یا افراد مورد نظر قابل مذاکره می باشد. در صورت هر گونه سوالی ۰۹۱۹۴۵۰۴۵۰۹ شرکت آریا فیبر افشار لطفاً پیشنهاد خود را در واتساپ فرستاده تا مورد بررسی قرار گیرد.