مشاوره واردات از نیوزیلند

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: Foodive.nz

کشور: New Zealand

تاریخ: 1400/04/15

مشاوره و همکاری جهت واردات از کشور نیوزیلند ( محصولات دامی، شیر، گوشت، پشم و غیره )و همچنین همکاری جهت صادرات انواع کالا.

 

لطفا با شماره تلفن ۰۰۶۴۲۱۰۳۹۹۶۳۵ تماس حاصل فرمایید.

foodive.nz@gmail.com

New Zealand Auckland