ارسال مستقیم موز ، آناناس و نارگیل از فیلیپین،تایلند ، ویتنام

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: مصطفوی

کشور: Philippines

تاریخ: 1400/05/08

ارسال مستقیم موز نارگیل آناناس از فیلیپین بدون واسطه ، بازرگانی مصطفوی شمارا بدون واسطه با شرکتهای مربوطه آشنا خواهد کرد و میتوانید بدون واسطه از شرکت اصلی خرید کنید ، تجار محترم جهت اطلاعات بیشتر با شماره زیر تکاس حاصل فرمایید ۰۰۶۳۹۱۷8963658 مصطفوی

فیلیپین مانیلا