استخدام بازرگان

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت کنورآسیا

کشور: Iran

تاریخ: 1400/06/21

شرکت کنورآسیا جهت تکمیل دپارتمان بازرگانی واردات و صادرات خود از متخصصان مجرب این رشته در تهران دعوت می نماید رزومه خود را به ایمیل career@kenorasia.com ارسال نمایند.

www.kenorasia.ir

info@kenorasia.com