فروش پلوس و سرپلوس مخصوص بازار عراق

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: زنجیره طلائی تجارت

کشور: Iran

تاریخ: 1400/07/07

فروش پلوس پژو405 22 خار ( خار ته) ABS

09121347761

nabizadeh@golden-chain.com