خدمات تبلیغات تلویزیونی محیطی مجازی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: داود شکوهیان کانون تبلیغاتی هیراد مهر

کشور: Iran

تاریخ: 1400/07/18

کانون تبلیغاتی هیراد مهر ارائه دهنده مشاوره تبلیغات ارائه خدمات تبلیغاتی ساخت و پخش تیزرهای تبلیغاتی تلویزیونی . تبلیغات محیطی .تبلیغات فضای مجازی اینستاگرام ارائه دهنده تمامی خدمات تبلیغاتی چاپی ویژه نمایشگاه ها

09128046806

hiradmehr1400@gmail.com

تهران شهرک مسعودیه میدان شیرازی سرای محله مسعودیه