فروش مس ایزوتوپ

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: رایان تجارت نوین آسمان

کشور: Iran

تاریخ: 1400/07/26

با خلوص ۹۹.۹ قیمت زیر نرخ روز وارداتی از کنیا

88838009

88327565

info@rtn-co.com

تهران:شهید سپهبد قرنی،خیابان ایرانشهر،کوچه نوشهر،پلاک 32،طبقه سوم،واحد 7،کدپستی 1583754418