همکاری در صادرات میوه خشک اعلا و زعفران

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: محمد مصطفائی

کشور: Iran

تاریخ: 1400/08/20

در زمینه صادرات میوه خشک اعلا و زعفران ارگانیک بصورت فله و بسته بندی همکاری مینماییم لطفا پیشنهادات خود را به شماره 09123033813 واتساپ بفرمایید باسپاس

09123033813

02156410236

تهران